leadforensics
 
Tekniske specifikationer

Gasturbine

Fabrikat: Kværner GE LM 2500+ med 6 pac 3rd gen

Akseleffekt: 30,8 MW

Indfyret effekt: 78,5 MJ/s

Udstødstemperatur: 505° C

Gasturbinegenerator

Fabrikat: Siemens TLII 120/14-15

Mærkeeffekt: 36 MVA

 

Dampkedel

Fabrikat: Aalborg Keystone

Dampmængde, højtryksafgang: 35 t/time

Damptryk, højtryksafgang: 59 bar

Dampmængde, lavtryksafgang: 8 t/time

Damptryk, lavttryksafgang: 8 bar

Fjernvarmeeconomizer-effekt: 4,5 MJ/s

Dampturbine

Fabrikat: Siemens NG32/407

Akseleffekt: 8,3 MW

 

Dampturbinegenerator

Fabrikat: Siemens TLII 92/9-15

Mærkeeffekt: 10 MWA

Fjernvarmevekslere

Fjernvarmetemperatur ind, design: 47 - 60° C

Fjernvarmetemperatur ud, design: 98° C

Fjernvarmeeffekt: 30 MJ/s

 

Effekter og virkningsgrader

Varmeeffekt: 31 MJ/s

El effekt: 38 MW

Indfyret effekt: 78,5 MJ/s

Total virkningsgrad: op til 88%

El virkningsgrad: 49%

Brændselsforbrug

Naturgas Nm3/time: 6.800

Naturgas NM3/år: 30.000.000

 

Miljøanlæg

Støvfilter: Nej

DeNOx-anlæg: Nej

Afsvovlingsanlæg: Nej

Low NOx-brændere: Ja

 
Back to top