leadforensics
 
Produktionsoptimering

Dynamisk håndtering af produktions- og forbrugsenheder

Vind- og solanlæg har dramatisk ændret udviklingen i det europæiske elmarked. For at forblive konkurrencedygtig, kan traditionelle producenter ikke længere operere udelukkende på baggrund af spot- og blokindmelding. Det er nødvendigt, at kunne reagere på kortsigtede svingninger i elprisen, fra produktionen er fastlagt til driften er påbegyndt.

For at kunne udnytte de kortsigtede svingninger i elmarkedet, vælger moderne producenter derfor at tilpasse og håndtere produktionen dynamisk. Dette bringer beslutningsprocessen helt tæt på levering af produktionen og muliggør, at erfarne energihandlere kan udnytte mulighederne i det europæiske intradaymarked.

Dine fordele:

 • Udnyt mulighederne i det kortsigtede energimarked
 • Udnyt dit værks produktionsfleksibilitet
 • Få adgang til internationale reservemarkeder
 • Minimering af ubalancer gennem overvågning 24 timer i døgnet
 • Ensrettede incitamenter i et tæt samarbejde
 

Risikostyring

Prissikring af produktion

Med en prissikringsaftale sikres værdien af din elproduktion.

Valg af prissikring kan tilpasses din produktionsprofil. Base-, peak- eller tilpasset peak-kontrakt.

Dine fordele: 

 • Fastlåsning af dine elindtægter
 • Beskyttelse af produktionsværdi i tilfælde af prisfald
 • Kontrakt tilpasset din produktion
 

Prissikring af varmeomkostninger

Du kan minimere din risiko og sikre stabile pengestrømme ved at sikre dækningsbidraget med risikokontrakter.

Dine fordele:

 • Stabile varmeomkostninger
 • Afdækning mellem el- og gaspriser og CO2-omkostninger
 • Afregningsmodel, der matcher din gasafregning Risikosikring
 

Grundbeløbssikring

Grundbeløbssikring

Du kan sikre dit kraftvarmeværks budgetstabilitet med en risikokontrakt, hvor du fastlåser din grundbeløbsudbetaling til markedets aktuelle prisniveau for en periode.

Dine fordele:

 • Fastlåst grundbeløbsudbetaling
 • Minimering af din prisfølsomhed
 • Stabilisering af varmepriserne
 • Skræddersyet løsning til netop dit behov
 

Certifikater

Handel med certifikater, kvoter og kreditter

Danske Commodities mægler, vejleder og handeler med certifikater gennem vores europæiske handelsnetværk.

Dine fordele:

 • Simplificering af handel med kvoter gennem strategisk sparring
 • Risikominimering af dit kvotebehov via løbende afdækning
 • Finansiel optimering af kvotebeholdning ved prissikring
 

Mere

Vidensbaseret rådgivning

Købet af DTU værket har gjort det muligt for Danske Commodities at få et dybdegående kendskab til de tekniske mekanismer, der spiller ind i den daglige drift på et værk. Værket i Lyngby kan derfor sammenlignes med et levende laboratorium, hvor vi kan teste vores egne systemer og udleve vores rådgivning i praksis.

 
Du skal have olie på hænderne, hvis du succesfuldt skal optimere et kraftværk.
Jakob Bendixen
 

Kontakt

Et enkelt opkald...

... eller en e-mail og du er igang.

 
DK - Sam Østergaard

Sam Østergaard
Senior Key Account Manager

+45 2335 5756
sot@danskecommodities.com

 
Back to top