leadforensics

Disclaimer

Dette websted ejes og drives af Danske Commodities A/S – Aarhus - CVR-nummer 28113951.

Når du bruger dette websted, accepterer du de vilkår for anvendelse for www.danskecommodities.com / www.danskecommodities.dk /www.danskecommodities.de, som er angivet herunder.

Vi tilstræber at sikre, at indholdet på dette websted er nøjagtigt og opdateret. Vi giver dog ingen garanti og indestår ikke for nøjagtigheden, rækkefølgen, rettidigheden eller fuldstændigheden af webstedets indhold, og vi kan afbryde adgangen til webstedet uden forudgående varsel.

Vi fraskriver os enhver kontrol over samt relation eller støtte til websteder, som dette websted er linket til.

Eventuelle kommentarer, der sendes til os vedrørende dette websted, bliver vores ejendom og kan bruges uden begrænsning. Modtagne kommentarer behandles ikke fortroligt.

Dette websted må kun bruges til lovlige og passende formål. Din brug af webstedet skal ske i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle direkte skader, hændelige skader, følgeskader, indirekte skader eller pønalt begrundede erstatninger, der kan opstå som følge af din adgang til eller brug af indhold på dette websted.

 
Back to top