leadforensics
 
IT-systemer
Værdiskabelse gennem
IT-systemer

Baggrund

På IT-siden har DTU KVV oplevet en kraftig opgradering, siden værket blev overtaget af Danske Commodities. Der er kommet større fokus på systemer, der kan bidrage til at skabe værdi i hverdagen og optimere arbejdsgangene. Desuden er der udviklet et system til af kørslen, når værket er i drift.

 

Mentor

Produktionsplanlægning med Mentor

En af de forbedringer, der er sket ift. produktionsplanlægningen er indkøbet af Mentor-systemet fra Oe3i.
Systemet indhenter bl.a. data om:

  • temperaturer
  • el-priser
  • varmeforbrug

Desuden kommer systemet med forslag til, hvordan dagens drift bør se ud, og forslaget anvendes som benchmark for indtjeningsmuligheder på dagen.

 

Driftsovervågning

Real-time overvågning af driften

DTU KVV har, i samarbejde med konsulentvirksomheden d60, bygget et system, der viser en kurve over driften i real-time i forhold til den plan, der er meldt ind. Det er let at til- og fravælge, om systemet skal alarmere på mail og sms, hvis der er afvigelser fra planen.

 

Fordelen ved systemet er, at:

  • det skaber et godt overblik over, om tingene kører, som de skal
  • man ved evt. driftsproblemer bliver informeret med det samme
  • det giver en sikkerhed, fordi driftsopgaver ofte bevirker, at man befinder sig på en anden lokation end ved skærmene i kontrol- rummet.
 
Det er klart, at der altid vil være en indkøringsproces, når man køber nye systemer. Men vi er rigtig godt tilfredse med den måde, implementeringen har kørt på og de resultater, vi har opnået.
Per Vestergaard Hornbech, Production Manager, DTU KVV

Fjernovervågning af SRO anlæg

Omkring vores SRO-anlæg har vi ikke tidligere været i stand til på nem vis at tilgå dette fra andre steder end værket. Det betød, at vagten ofte var nødt til at møde ind, hvis der var gået en alarm uden for den normale arbejdstid for at undersøge, hvor alvorlig situationen var.

Værkets medarbejdere kan nu overvåge hele SRO-anlægget via laptops, og alle informationer er samlet ét sted. Maskinmesteren på vagt kan sidde derhjemme og vurdere, om en fejl er nødvendig at rette med det samme, eller om der er tale om en mindre ting, der kan vente til dagen efter. Resultatet er - udover at det overordnet er lettere at holde sig opdateret med værkets tilstand - at unødvendige ture til værket er skåret væk.

Endelig har værket fået tilføjet en række andre systemer til brug for blandt andet kvalitetsstyring. Det er en stor hjælp ift. at have overblik over myndighedskrav og -tilladelser. Samtidig implementeres nye systemer for driftsindberetning, systematisk vedligehold og tegningsdokumentation, ligesom der er indkøbt et system hos INO Power, der muliggør automatisk start og stop af anlægget.

 

Vil du vide mere?

DK - Per Vestergaard Hornbech

Per Vestergaard Hornbech
Production Manager

+45 3141 4811
pho@dtukvv.dk

 
Back to top