leadforensics
 
Energioptimering
Gevinst ved
energioptimering

Hvad gør vi

Vi arbejder kontinuerligt på at energioptimere DTU KVV, og overordnet set er der potentiale til såvel større som mindre energibesparelser. Ved at spare på energien nedbringes CO2-udledningen fra vores energiproduktion.

Blandt projekterne er udskiftning af belysningen med LED-pærer samt identificering af andre kilder til energispild. I forbindelse med denne identificering, er der fokus på at samkøre en række projekter med henblik på at skabe synergi.

 
Som regel er der - udover en miljømæssig gevinst - også en økonomisk fordel ved at spare på energien, selvom der på kort sigt er omkostninger forbundet med at implementere energispare-tiltag.
Kennet Harder Risto, Production Manager, DTU KVV
 

Eksempler

2 eksempler

  • I takt med at driftsmønsteret for anlægget går mere og mere i retning af få og korte driftsperioder, bliver der hele tiden kigget på at stoppe hjælpesystemer, når værket ikke kører. Dette giver væsentlige el-besparelser i forhold til tidligere, hvor systemerne konstant var i drift på grund af daglige kørsler på anlægget.
  • I takt med at der bliver mere stilstand på anlægget, kommer der også mere og mere stilstandsvarme på anlægget. Der bliver derfor konverteret fra at bruge el til at bruge fjernvarme, hvilket giver en god besparelse.
 

Vil du vide mere?

DK - Kennet Harder Risto

Kennet Harder Risto
Production Manager

+45 3141 4813
khr@dtukvv.dk

 
Back to top