leadforensics
 
Drift
Driftsoptimering og
udligning af ubalancer

Baggrund

Hver formiddag melder DTU KVV en produktionsplan for det følgende driftsdøgn ind til spotmarkedet. Produktionen, der nomineres, sælges på Nordpool Spot til de priser, børsen fastlægger i driftstimerne.

Der kan imidlertid opstå mange situationer, der får indflydelse på såvel driften som på markedet fra indmeldingstidspunkt til produktion. Ofte går der minimum 24 timer fra indmelding til produktion. I de situationer kan DTU KVV trække på Danske Commodities PBA, der kan hjælpe med optimering og udligning af ubalancer.

 

Proces

Proces Hvad gør vi?

Selve driftsplanlægningen sker i systemet Mentor, hvor data for varmeforbrug, temperatur og lignende indsamles. Desuden modtager systemet en prisprognose fra Danske Commodities, som prognosticerer spotpriserne i det kommende driftsdøgn. På baggrund af denne information lægger DTU KVV en plan og melder denne ind til spotmarkedet.

 
Alt i alt er vi glade for, at vi har fået nogle forbedrede værktøjer og for, at vi har fået muligheden for at reagere på de ting, der sker i selve driftsdøgnet. Det giver mere fleksibilitet, og det er rart, at man har større mulighed for at optimere og afhjælpe de problemer, der kan opstå.
- René Fritzen, Power Plant Manager, DTU KVV
 

Samarbejdet med dc

Samarbejdet med dc

I løbet af selve driftsdøgnet kan der ske uventede ting. Vi har for eksempel oplevet, at en fejl på anlægget gjorde, at det kørte ud før tid. I den situation kunne vores kolleger hos dc imidlertid hjælpe ved at købe den mængde strøm til værket, som vi ikke selv fik produceret. Dermed undgik vi en ubalance overfor Energinet.dk.

Desuden indbefatter samarbejdet med dc, at kollegerne i Aarhus kan kontakte værket, grundet attraktive priser, med forslag om et andet driftsmønster end det, der er planlagt. Vi vurderer forslaget, og herunder tager vi hensyn til varmebehovet. Hvis der ingen hindringer er, vælger vi som oftest at følge anbefalingerne.

 

Vil du vide mere?

DK - Rene Fritzen

René Fritzen
Power Plant Manager

+45 3141 4812
rfz@dtukvv.dk

 
Back to top