leadforensics
 
Dagsrapport
En værdiskabende
dagsrapport

Fordele ved Dagsrapporten

  • Et let overskueligt format, som sikrer et hurtigt overblik.
  • Visning af det daglige resultat på bundlinjen.
  • Løbende overvågning af forbrug og produktion, som muliggør handling, når det er nødvendigt.
  • Daglig beregning og opsummering af indtægter og udgifter, som muliggør en mere præcis resultatafstemning og vurdering af indkomne fakturaer ved månedens slutning.
 
Dagsrapporten giver et hurtigt og skarpt overblik. Den gør det let for os at vurdere værdien i de ting, vi laver. Det er betryggende, at man hver dag kan se, hvordan det går. Samlet set giver rapporten os alle et klart billede af, hvor vi står.


- René Fritzen, Power Plant Manager, DTU KVV

 

Baggrund

Baggrund

Driftspersonalet modtager dagligt en rapport fra Danske Commodities. Rapporten indeholder en samlet opgørelse over de faktiske udgifter og indtægter fra det foregående driftsdøgn. Den giver dermed værkets medarbejdere en mulighed for at følge den økonomiske udvikling tæt. F.eks. om de forskellige optimeringstiltag skaber værdi. Dagsrapporten giver desuden et totalt overblik over driften i det kommende døgn, og den opsummerer månedens og årets resultater.

 

Et centralt og værdiskabende redskab

Ud fra prisprognosen lægger rådighedsvagten hver dag den bedst mulige plan for driften i det kommende døgn. Det gør dagsrapporten til et effektivt og centralt værktøj i dagligdagen: man har et konstant fokus på den hidtidige planlægnings resultater, og det muliggør en sikrere planlægning.

 

Set-up

Et simpelt men effektivt set-up

Rapporten tager udgangspunkt i den planlagte drift og:

  • indregner eventuelle ændringer eksempelvis i form at regulérkraft-aktiveringer eller handler på Intraday-markedet.
  • opsamler data på bl.a. elpriser, gaspriser og CO2-kvoter samt værdien af de foretagne afdækninger.
  • udregner slutteligt resultatet af den hidtidige planlægning.
 

Vil du vide mere?

René Fritzen, Power Plant Manager

rfz@danskecommodities.com
+45 3141 4812

 
Back to top